FAQs Complain Problems

कालिमाटी गंगा माला भगवती मन्दिर

Read More

कालिमाटी रामपुर वजार क्षेत्र।

Read More

निजामति कर्मचारी दिवस

Read More

वडा नं. ५ मा मौलिक घरहरु

Read More

कालिमाटी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा बबइ नदि।

Read More

वडा नं.१ देखि वडा नं.७ सम्म २८० घरधुरीलाइ जस्तापाता वितरण गर्दै गा.पा अध्यक्ष।

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी ब्लक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
अधिकृत छैठौँ
अधिकृत छैठौँ
अधिकृत छैठौँ
इन्जिनियर
लेखापाल

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सूचना फारम

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३.सम्बन्धित परिवारको समपुर्ण विवरण

४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सूचना फारम

२.दुलाहा-दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी साथै २/२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोहरु

३‍‍‍‍‍.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सूचनाको फारम

२.अदालत बाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी

३.पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र

४.पतिको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सूचना फारम

२.मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. अविवाहितको हकमा वा नागरिकता नभएको हकमा सर्जिमन पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र

२. विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र

३. सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र

 

जानकारी