FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम थर पद ईमेल फोन नं

दान बहादुर के. सी.

अध्यक्ष

danbahadur243@gmail.com ९८५७८४४३०३

सनसिल्ता वली डि सी

उपाध्यक्ष

sansilthaoli@gmail.com ९८६८६२८०३३

इन्द्र बहादुर वली वडा नं.२

वडा अध्यक्ष

९८६८६२९६५१

वेल बहादुर चन्द

वडा अध्यक्ष

९८५७८४४३११

टोप बहादुर कार्की

वडा अध्यक्ष

९८६६६४५५१६

टेकराज पुलामी मगर

वडा अध्यक्ष

९८५७८७८२८३

मित्र लाल सुनार

वडा अध्यक्ष

९८४४८०८१७६

रविलाल बस्नेत वडा नं.१

वडा अध्यक्ष

९८६८६६१५०६

डिल्ली कामी

कार्यपालिका सदस्यहरु

९८६६१६१६१७

शिव बहादुर खत्री वडा नं.३

वडा अध्यक्ष

९८६०२५४७१९