FAQs Complain Problems

वडा नं १

नाम थर फोटो पद फोन इमेल
रविलाल बस्नेत वडा नं.१ वडा अध्यक्ष ९८६८६६१५०६
डिल्ली कामी कार्यपालिका सदस्यहरु ९८६६१६१६१७
पुजा रिजाल वडा सचिव ९८६४७२५७९७