FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ. को नाम प्र.अ. को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको प्रकार छनोट विद्यालयलको तह छनोट गर्नुहोस स्थापना मिति