FAQs Complain Problems

श्री त्रिभुवन जनता मा वि पोखरा

विद्यालयलको तह छनोट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनोट:

प्र.अ. को नाम: 
पोखरसिंह खत्री
प्र.अ. को सम्पर्क नं.: 
९८०९५६८२७४
विद्यालयको ठेगाना: