FAQs Complain Problems

श्री ज्ञन ज्योती मा.वि सुकेताल

विद्यालयलको तह छनोट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनोट:

प्र.अ. को नाम: 
कासीराम वली
प्र.अ. को सम्पर्क नं.: 
९८४४९७९५१६
विद्यालयको ठेगाना: