FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा न‌ ६ अन्तरगत खरको छाना विस्तापी कार्यान्वयन सम्बन्धीत सूचना सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

कृषि/पशु प्राविधिक सहायक पदमा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः२०८०।०६।०७

मिति २०८०।५।२५ गते दिन प्रकाशन बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीत सूचना।

दस्तावेज: 

जिल्ला पशु कार्यलयको अनुदान सेवा प्रदान सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages