FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

छात्रावृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

सबै वडाहरुमा जानकारी सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

लिजा नतिजा सर्वजनिक सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

बेरोजगार व्यक्ति सुचिकृत सम्बन्धी सूचना।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages