FAQs Complain Problems

तपाइ लाइ गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाहि कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
29% (2 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
43% (3 votes)
सुधारात्मक पक्ष
29% (2 votes)
Total votes: 7