FAQs Complain Problems

७७/७८

विद्यालय लेखापरिक्षण दरखास्त आह्वान सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ नीति कार्यक्रम तथा बजेट

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना गरिएको सम्बन्धमा। (स्वास्थ्य तर्फ)

परिक्षा सञ्चालन गरीने सूचना ।

Pages