FAQs Complain Problems

सम्बन्ध बिच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचनाको फारम

२.अदालत बाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी

३.पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र

४.पतिको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने