FAQs Complain Problems

विवाह

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचना फारम

२.दुलाहा-दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी साथै २/२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोहरु

३‍‍‍‍‍.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर तिरेको रसिद