FAQs Complain Problems

मृत्यु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचना फारम

२.मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. अविवाहितको हकमा वा नागरिकता नभएको हकमा सर्जिमन पत्र

जन प्रतिनिधि