FAQs Complain Problems

बसाईसराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचना फारम

२.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३.सम्बन्धित परिवारको समपुर्ण विवरण

४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद