FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र

२. विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र

३. सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र