FAQs Complain Problems

७९/८०

श्रम स्वकृतिको अनलाइन आवेदन एवं वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सुचना।

दस्तावेज: 

कार्यक्रम स‌ञ्चानका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

वास प्लान अफिसर पद पूर्ति सम्बन्धीत सूचना।

दस्तावेज: 

Pages