FAQs Complain Problems

कालिमाटी गाउँपालिका तेस्रो गाउँसभा का केहि झलकहरु |

कालिमाटी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को निती कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै  उपाअधक्ष्य सनसिल्ता  वोली |  |तेस्रो गाउँसभा मा सहभागी |बजेट प्रस्तुत गरिदै |

आर्थिक वर्ष: