FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कालिमाटी गाउँपालिकाको छैठौ गाउँसभा उद्घाटन कार्यक्रम

कालिमाटी गाउँपालिकाको छैठौ गाउँसभा  उद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७६।०३।१० मा सम्पन्न भएको छ ।

सभा उद्घाटन कार्यक्रम लाइ संवोधन गर्दै अध्यक्ष दान वहादुर खत्री के सीले

२०७६।७७का निति तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । भने उपाध्यक्ष सनसिल्ता वली  डि सीले वजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

तालिम तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना छनौट सम्बिन्ध प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

कार्यक्रमको प्रस्तावना माग सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: