कालिमाटी गाउँपालिकाको छैठौ गाउँसभा उद्घाटन कार्यक्रमका केहि झलकहरु